خانه » حفاظ خاری » حفاظ خاری

حفاظ های معروف به حفاظ شاخ گوزنی ، حفاظ بوته ای ،حفاظ بوته خاری ، حفاظ خاری ، حفاظ دیوار ، حفاظ روی دیوار ، نرده حفاظ ، نرده شاخ گوزنی ، شاخ گوزنی و …

که در بازار رایج است در واقع از نظر شکلی تقریبا به یک صورت می باشد و می توان نام حفاظ شاخ گوزنی را برای تمامی آنها برگزید.

چالوس-1

حفاظ بوته ای سیاه مدل 90*50 نسل جدید حفاظ ها که در بازار بیشتر به اسم حفاظ بوته ای و حفاظ شاخ گوزنی شناخته شده است، هم زیبا تر است و هم امنیت بالاتری دارد یا به بیان دقیق غیر قابل عبور است.

رنگ حفاظ شاخ گوزنی به سفارش مشتری می باشد و در تمام رنگ ها قابل تولید است.

به صورت معمول رنگ های مشکی، سفید و قهوه ای سوخته در بازار استفاده می گردد

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید